אמץ לוחם עושה טוב במפעל המוגן של בית מליכסון של איל"ן