לוחמי חטיבת ביסלמ"ח ומג"ב עושים טוב במעון הקשישים של שכונת פסגת זאב