תודה לכל החברות שלקחו חלק באירוע העשור לפרויקט "אמץ לוחם"