השאלון הזהה: אל"מ אודי צור, מפקד חטיבת הבקעה, וערן הופמן, סמנכ"ל בכיר וראש מטה החברה בקואופ ישראל

אל"מ אודי צור, מפקד חטיבת הבקעה. נשוי לקרן, אבא לאור בת 9, בארי בן ה-7, אופיר בת 4.5 ואריאל בת…