במהלך חודש דצמבר 2014 התקיימו שני טקסי אימוץ ומפגש של היחידות עם נציגי FIDF

בתאריך 25/12/2014- אימצה חברת תעבורה את חטיבת עקבות הברזל תמונות מטקס האימוץ במשרדי חברת תעבורה ברמלה בתאריך 11/12/2014- התקיים מפגש…